Copyright 2019 - Djomo Gangkar

Historie rodinného chovu

Moje chovatelská stanice navázala na úspěchy chovu staroněmeckých ovčáků v naší rodině od roku 1943. JHUNA Z HOSTOMIC první německý ovčák ze staroněmecké linie byl prvým ovčákem a tedy zakladatelem.

Dokumenty o chovu se bohužel nezachovaly, alespoň je možné se podívat na dobové fotografie, kde jej můžeme vidět s mým pradědečkem.

Mamča pokračovala dále odchovanou a velmi úspěšnou fenou i na výstavách, která byla vedena pracovně, RITA Z PS. Bohužel její život skončil brzy na následky prodělané psinky. A posledním psem německých ovčáků v naší rodině byl BOJAR OD SCHICKRA. Jeho potomci sloužili i u SNB v elitním nasazení kriminalistické služby. Byl vynikajícím obranářem i stopařem, což nebývá zcela běžné a skládal zkoušky na mezinárodní úrovni. Jednoho z jeho potomků je možné také vidět na dobové fotografii.

Pak nastal výpadek v chovu díky mé maličkosti a nemocem. Maminka se k chovu už nikdy nevrátila.

f t g